måndag 8 april 2013

Smideskurs i Bleka!


 Under helgen pågick en kurs i smide för nybörjare. Roland Olsson som driver smedjan i Bleka var kursledare. Här demonstrerar han grunderna genom att göra ett häxkors. Sex intresserade deltog i kursen.


 Roland hade utrymme både i nya och gamla smedjan. Dessutom stod en fältässja utomhus. Så deltagarna behövde inte trängas.


Här är gamla smedjan, ett timrat hus och inrett precis som gamla smedjor brukar vara.