onsdag 31 juli 2013

Gör en didgeridoo!

 
En Didgeridoo är ett uråldrigt australiskt blåsinstrument, traditionellt spelat av aboriginerna. Det består av ett långt trärör. En "äkta" didgeridoo ska vara urholkad av termiter. Vi kommer däremot klyva en trästam, holka ur den och limma ihop den igen. Didgeridoon producerar genom läppvibrationer en låg bordunton, som man sedan utökar med ljud man gör med stämbanden eller tungan. När man spelar didgeridoo ska man helst använda sig av cirkulationsandning.


Datum: 5-6 okt och 19-20 okt, 9-17 alla dagar
Kostnad: 2500:-
Ledare: Mickael Forsberg
Plats: Östersund
Anmälan: goran.posthuma@regionjamtland.se
eller 070-664 67 37, anmäl er senast 27 sep


I samarbete med studieförbundet ABF JH

onsdag 24 juli 2013

Slöjdhandledarutbildning 2013

Vill du bli slöjdhandledare?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom förskolan, kulturskolan, särskolan, på friskolor, museer, inom den ordinarie skolan, är verksam inom en förening eller liknande. Kort sagt, till dig som vill öka barns möjlighet att slöjda. Du kanske vill dra igång en helt ny verksamhet, ser slöjden som ett komplement till befintliga aktiviteter eller vill starta en slöjdklubb. Utbildningen utgår från den gamla slöjden som bygger på enkla tekniker, handverktyg och material från naturen och återbruk. Denna slöjd är lätt att anpassa till varje persons förutsättningar och behov vilket medför stora möjligheter till fritt skapande och kreativ utveckling.


En stor del av utbildningen innehåller praktiskt slöjdande i olika tekniker och material:
  • Korgflätning
  • Tälja i färskt trä
  • Återbruksslöjd
  • Plåtslöjd
  • Broderi
  • Vävning - Garntekniker 

Förutom detta ingår föreläsningar, diskussioner och resonemang kring exempelvis:
  • Hur vi ordsätter "den tysta kunskapen"
  • Hur vi skapar en inspirerande miljö
  • Hur vi gör så att inget barn glöms
  • Slöjdens inspirationskällor

Datum: Utbildningen startar 26 september 2013. Det är sammanlagt nio kurstillfällen, fyra på hösten och fem under våren 2014.
Höstens datum: 31 okt, 14 nov och 12 dec. (med reservation för ändringar)
Kurstid: Mellan 09.00 och 16.00 varje tillfälle
Plats: Om inget annat anges, Länskulturen våning fyra. (OSD, folkets hus, Östersund)
Kostnad: 1800 kr, material ingår.
Det finns 12 platser.
Information och anmälan: Hemslöjdskonsulent Göran Posthuma, goran.posthuma@regionjamtland.se Tel: 063-14 67 07, 070-664 67 37