torsdag 3 juni 2010

Ny sajt: Slöjd Håller! www.slojdhaller.se

I vår strävan efter en mer hållbar livsstil är hemslöjden den naturlig inpirationskälla. I Slöjdandet används enkla redskap, energisnåla tekniker och ofta lokala, återanvändbara material. Slöjdade föremål håller länge och kan repareras.

I anslutning til FNs Världsmiljödag den 5 juni lanserar landets hemslöjdskonsulenter en ny webbsajt om slöjd ur ett hållbarhetsperspektiv.


Foto: Ann-Sofie Svansbo

På sajten finner du fakta om material och beskrivningar om hur du till exempel skaffar material. Du kan läsa att du lättast får loss näver från björken på våren oc att du inte ska skära så djupt att trädets tillväxt äventyras. Du kan också få veta att ullgarn kan komma fårn kanin, get eller till och med från vissa hundraser. Det finns också en blogg på sajten med tips och råd om praktiskt vardagsfixande. Här kan du låta dig inspireras till att återanvända plåtburkar, reparera väskan eller att tillverka ett fodral till kniven.

När allt fler produkter masstillverkas och transporteras långa sträckor är det urgamla alternativet - att göra något själv hemma - mer aktuellt än någonsin. I stället för att tänka "det är väl bara att kasta" när något går sönder, kan man försöka reparera, återbruka, eller använda materialet till att skapa något helt nytt.

Välkommen att besöka: www.slojdhaller.se

Texten är skriven av Heli Björkman

Inga kommentarer: