tisdag 5 mars 2013

Inbjudan till vävträff!


Nätverksträff kring vävning
Vävintresset växer och därför samlas vi nu för en nätverksträff för att diskutera angelägna frågor och byta erfarenheter!
Lördagen den 16 mars, kl. 14-16 på Designcentrum, Östersund
Vi vill ta upp tråden med att träffas kring vävning inför vävmässan som går av stapeln i Umeå under kulturhuvudstadsåret, VÄV14.
Vi vill bjuda in alla vävstugor i de nordligaste länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten att presentera sig i ett gemensamt Vävverk. Vävverket kommer att visa på det stora antalet vävstugor som finns här i norr. Alla vävstugor väver sin bit som sedan sätts samman till en gigantisk väv Vävverket välkomnar alla besökare i entrén till vävmässan!
  • Kristina Ersviken, länshemslöjdskonsulent i Västerbotten är med och arrangerar vävmässan i Umeå och informerar hur arbetet och planerna med vävmässan går framåt. Hur kommer vävningen från norr att synas? Kom och ställ frågor!
  • Ingela Fredell, länshemslöjdskonsulent i Jämtland, visar och berättar om utställningen Vävning för alla! En liten utställning som får plats i två resväskor. Ingela informerar om hemsidan www.textilhemslojd.se och vad man kan hitta där i form av vävsedlar, beskrivningar och lokal historik kring textil hemslöjd.

Information: Designcentrum, Prästgatan 9, Östersund, vi fixar enkelt fika, avgift 100 kr
Anmäl dig till Ingela senast 14 mars:
hemslojden@regionjamtland.se  Tel: 063-14 67 42
Välkommen!

Inga kommentarer: