fredag 30 augusti 2013

Kulturattack! Vill du visa upp dig?

Regionalt Kulturforum* bjuder in kulturskapare intresserade av uppdrag inom Skapande skola, att delta under ”Kulturattack” - en inspirations- och utbudsdag för skolor i Jämtlands län. Vi vänder oss till dig som är yrkesverksam inom design, film, konst, konsthantverk eller slöjd.

Tid: tisdag den 29 oktober kl. 13.00–15.00
Plats: OSD Östersund (gamla Folkets Hus)
Arrangörer: Regionalt Kulturforum (Länskulturen, Jamtli, Regional Biblioteksverksamhet, Lands- och Föreningsarkivet samt Riksteatern Jämtland/Härjedalen)
Under utbudsdagen Kulturattack ges möjlighet att marknadsföra sig och sina pedagogiska projekt och workshops för länets skolor. Deltagande kulturskapare tilldelas en plats/bord där man själv ansvarar för sitt presentationsmaterial och utbud.
Att delta med sitt utbud är kostnadsfritt, observera att vi har ett begränsat antal platser att erbjuda.

För att vara medverka i Kulturattackens utbud för Skapande skola bör du ha någon form av pedagogisk erfarenhet, vana att arbeta med barn och ungdom, eller pedagogisk utbildning.
Kulturrådet har även satt upp följande kriterier för att arbeta inom Skapande skola: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/Krav-pa-professionalitet-/
Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida:
http://www.kulturradet.se/bidrag/skapande-skola/

Anmälan:
Skicka in din intresseanmälan senast 1 oktober till:
Göran Posthuma Hemslöjdskonsulent, goran.posthuma@regionjamtland.se
Ange namn, kontaktuppgifter samt konstområde på din anmälan.

Om du inte har möjlighet att medverka under dagen, finns möjlighet att ingå i Regionalt Kulturforums utbudskatalog på nätet. För mer information och anmälan: http://www.lanskulturen.se/samverkan/skapandeskola

*Regionalt Kulturforum består av konsulenter, producenter och pedagoger från de regionala kulturverksamheterna i Jämtlands län: Filmpool Jämtland, Estrad Norr – Musik, dans och teater, Jamtli, Bildkonsten, Regional Biblioteksverksamhet, Landsarkivet i Östersund, Föreningsarkivet i Jämtlands län, Hemslöjdskonsulenterna, Regionalt Designcentrum samt Riksteatern Jämtland/Härjedalen.

Inga kommentarer: