fredag 28 september 2012

Nu är vi på gång!

Årets första träff för nya gänget som går slöjdhandledarutbildningen! Första träffen har vi pratat om hur man överför handens kunskap till barnen, om slöjdens material och verktyg. 


Tillsammans har deltagarna fått göra en korg med träbotten och flätat med sly.


På eftermiddagen täljdes det småkryp, skalbaggar, larver, trollsländor m.m

Det här är en viktig och bra utbildning, som i förlängningen ger barnen möjlighet att slöjda. Deltagarna är fritidspedagoger, slöjdlärare, slöjdlärarstudenter, hantverkare och alla i gruppen har för avsikt att använda utbildningen för att slöjda med barn i sitt arbete!

Inga kommentarer: